18 Nisan 2024
GÖLLER

BURDUR GÖLÜ

    Burdur Gölü Söğüt Dağı ile Sulu dere Yayla dağ kütleleri arasında kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan oluk şeklindeki tektonik çöküntünün sularla dolması ile oluşmuştur.  

     Burdur gölü Türkiye’nin tektonik özellikte olan göllerinden bir tanesidir. Bu göl büyüklüğü itibari ile ülkemizin en büyük yedinci gölüdür.

     Gölün batı kesimi boyunca uzanan fay hattı nedeniyle bu kısımda kıyı çizgisi çok dardır. Bu dar bölgelerde göl birden derinleşir. Gölün güney ve kuzeyinde ise alüvyonların birikmesi ile sazlarla kaplı ve delta oluşumu başlamıştır. Kapalı bir havzada yer alan gölün akıntısı yoktur. Göl suyu oldukça tuzlu olup ülkemizin en derin göllerinden birisidir. Derinlik bazı bölgelerde 100 metreyi bulur. Göl su seviyesinin son yıllardaki aşırı düşüşüne gölü besleyen dere ve çaylar üzerinde yapılan barajlar ve son yıllardaki bölgede yaşanan aşırı kuraklığın neden olduğu sanılmaktadır. Göl üzerinde yapılan araştırmalara göre besin maddeleri yönünden çok zengin olmadığı belirtilmektedir. Buna karşılık gölün yüze yakın kuş türüne ve yaklaşık olarak 300 bine yakın su kuşuna ve özellikle Dünyada nesli tükenmekte olan “dikkuyruk” ördeklerinin % 70’ine ev sahipliği yapmaktadır. Endemik kuş türlerinin barınma alanı olan Burdur Gölü uluslararası öneme sahip bir sulak alandır. 85 kuş türü yaşar.

BURDUR GÖLÜ ÖZELLİKLERİ

– Burdur gölünün suyu tuzlu ve arseniklidir.

– Burdur gölünün kapı burnu bölgesinde derinliği 100 metredir.

– Burdur gölü kapalı bir havza da bulunmaktadır. Bundan ötürü dışarıya akıntısı olmayan bir göldür.

– Göl 250 kilometrelik bir alana sahiptir.

– Gölün uzunluğu 34 metredir.

– Gölün yüzey rakımı 834 metredir.

– Tektonik hareketler sonucu oluşan bir göldür.

– Burdur gölü çevresinde 100 yakın kuş türü yaşamaktadır.

BURDUR GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ

   Burdur gölü Türkiye’nin en büyük göllerinden birisidir. Küresel ısınma sonucunda Burdur gölünün su seviyesi azalmaktadır. Bundan dolayı Burdur gölü kuruma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Kapalı bir havzada bulunduğundan ötürü dışarıya bir akıntısı yoktur. Gölün batı kısmında bir fay hattı bulunmaktadır. Bundan ötürü bu bölge oldukça dar uzanmaktadır. Dar olan bölgelerde ise göl tekrardan birleşmektedir. Tuz seviyesi ve derinliği ile ülkemizin en derin göllerinden birisidir.

Bu göl ayrıca uluslararası öneme sahip bir göldür.

KAYNAK: BURDUR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

FOTOĞRAFLAR: MUSTAFA GÜRELLİ