20 Mayıs 2024
Dini Bilgiler

BESMELE – İ ŞERİF

“Besmele” Bismillahirrahmanirrahiym sözünün kısaltılmış şeklidir. Hayırlı bir işe başlarken, Allah-ü Teâlâ’nın İsm-i şerifini anmak ve bu mübarek ism-i şerif ile başlamak manasına gelir. Çünkü O Rabb’dır, lütuf ve kerem sahibidir; rahmeti engin, ihsan ve ikramları boldur. Allah-ü Teâlâ, Habib-i Ekrem’ini ( s.a.v.) bütün işlerinde, önce Zat-ı Akdes’inin güzel isimlerini zikretmeyi öğreterek yetiştirdi. Bunu bütün mahlûkatı için, uyacakları bir hüküm, takip edecekleri bir yol kıldı.

Besmele “Yaratan ve yaşatan” Allah-ü Zülcelal Hazretlerinin ism-i Celal’i ile “esirgeyen, bağışlayan, lütuf ve ihsanını, rahmet ve merhametini eksiltmeyen” manasındaki Rahman ve Rahim ism-i şerifleri üzerinde toplamıştır.

Gerek dünya, gerekse ahiret ile ilgili olsun, hayırlı ve meşru her işe Allah-ü Teâlâ’nın adını anarak Besmeleyle başlamak, her Müslüman’ın üzerinde titizlikle durması gereken görevlerdendir.

Ayet-i Kerime’de şöyle buyuruluyor:

“Atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir anışla Allah’ı anınız.” 

                                                                                                                    (Bakara,200 ) 

 Bir Müslüman meşru bir işe başlarken ihlas ve samimiyetle Allah-ü Teâlâ’nın ism-i Şerif’lerini anarsa, onun her hareketi Rıza-i Bari’ye uygun yapılmış olur. O Allah-ü Teâlâ’nın yardımları ve nimetleri ile karşılaşır. Şeytanın iğvalarından, hile ve desiselerinden korunur.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM

BESMELE

“Bismillahir – Rahmanir – Rahiym” cümlesinin anlamı “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… ” demektir.

Rahman ” kelimesi, dünyada iken inancı ne olursa olsun tüm canlılara rızk veren, onlara merhamet eden anlamına gelir.

Rahim ” ise, kıyamet gününde sadece mü’minlere rahmet eden onları bağışlayan manasınadır.

BESMELE’NİN FAZİLETLERİ

İlk yazılan Besmele’dir. Adem Aleyhisselam’a ilk gelen Besmele’dir. Mü’minler Besmele ile sırattan geçer.

Cennet davetiyesinin imzası Besmele’dir.

Cehennemde azab yapan on dokuz melekten kurtulmak isteyen Besmele okusun. Besmele 19 harftir.

“Hoca çocuğa, Besmele okur, çocukta söyleyince, Allah-ü Teâlâ çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının cehenneme girmemesi için senet yazdırır. “                                                                                                                                                   Hadis-i Şerif

E’uzü okumak: E’uzü billahi mineşşeytanirraciym.

Besmele okumak: Bismillahir – Rahmanir – Rahiym.  Demektir

“Kur’an-ı Kerime saygı göstermek, E’uzü okuyarak başlamakla olur ve Kur’an-ı Kerim’in anahtarı Besmele’dir.”                                                              Hadis-i Şerif

“Kesin haram olduğu bilinen bir şeyi mesela şarap içerken veya domuz eti yerken Besmele çekmek küfürdür.”

İyi işlere başlarken Besmele ile başlamalıdır.

Bismillahirrahmanirrahiym ile başlamayan her iş bereketsizdir, devam etmez ve köksüzdür  

                                                                                                                     (Müsned 2/259).

Yemeğe başlarken, Besmele çekin! Eğer unutursanız, hatırladığınız zaman “Bismillahi âlâ evvelihi” deyiniz!                                                                                                     Tirmizi

Bana öyle bir âyet indirildi ki, Dâvûd oğlu Süleyman’la Ben’den başka kimseye indirilmedi. Bu da ˜Bismillâhirrahmânirrahim’dir                                                                 (Heysemî, 7:86).

HADİS-İ ŞERİFLERDE BUYURULDU Kİ:

“Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır.

Besmele ile yazanın haceti kolaylaşır, Allah-ü Teâlâ razı olur. (Deylemi)

Besmele ile yenen yemek bereketli olur. (İbni Mace)

Eve girerken Besmele çekilirse, Şeytan “Bu eve girmeme imkân yok.” der, dönüp gider. (Tibyan)

Besmele ile başlayanın günahları af olur.( İ. Rafii)

Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin daha sofradan kalkmadan günahları af olur. (Taberani)

Sıkıntıya düşen “Bismillahirrahmanirrahiym ve la havle ve la kuvvete illa billahil azim.”derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur. (Deylemi)

Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allah-ü Teâla cehennemden çıkarır. (Tergibussalat)

Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur. (Tergibussalat)

Soyunurken çekilen Besmele, Cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler. (İ. Ebiddünya)

Besmele yazılı bir kâğıdı, yerden kaldıran Sıddıklardan yazılır. (Tergibussalat)

Besmele’siz koku sürünen, Şeytan’lara da koku sürmüş olur. (İbni Sünni)

Şeytan’dan korunmak için, yemeğe Besmele ile başla. (Taberani)

Su içerken Besmele çek, bitince de Elhamdülilah de ve üç nefeste iç. (İbni Sünni)

Helaya girerken çekilen Besmele, Cin’lere perde olur, avret yerlerini göremezler.” (T. Salat)

Allah Resulü (s.a.v. ) buyurdu:

“Gerçek âlim, insanlara, Allah’ın rahmetinden ümit kestirmeyen, azabından emin kılmayan, Allah’ın haramlarına izin vermeyen, kişidir. İçinde ilim bulunmayan ibadette hayır yoktur; içinde kavrama bulunmayan ilimde de hayır yoktur; içinde düşünme olmayan okumada da hayır yoktur.”

                                                                 Hz. Ali ( Rahmetullahi Aleyh ) – Darim

•  Kıyamet gününde âlimlerin mürekkebi, şehitlerin kanı ile tartılır.         Hadis-i Şerif

•  Kişi bildiği ile amel etmedikçe âlim olmaz.                                            Hadis-i Şerif 

•  Kişi  arkadaşının dini ve ahlakı üzerinedir.                                            Hadis-i Şerif

•  Âlim, haramı, helali bilen değildir; âlim, bildiği ile amel edendir. (Süfyan bin Uyeyne

“Kendini bilen ve tanıyan: düşüncelerinde sorgulayan, özgür ve yaratıcı olan: insan ilişkilerinde, doğayla ve Tanrıyla ilişkilerinde dengeli olan: daima yeni bilgi arayan ve yeni becerileri kazanmaya çalışan, yaşam biçimi olarak ruh ve beden sağlığına sahip olmayı amaçlayan insan: “KALİTELİ İNSAN” dır…”

“İnsanlar renkli cam pencerelere benzerler. Güneş parlarken onlar da pırıl pırıldır; fakat karanlık olunca gerçek güzellikleri ancak içeriden ışık gelirse meydana çıkar…” 

                                                                                                      Elizabeth Kübler – ROSS

Sevgiden başlayarak sevgiyi bulamazsınız, bulmuş olsanız bile koruyamazsınız Çünkü gerçek sevgi karşılıklı güven ve saygı oluşmadan yaratılamaz. Sevginin yarattığı güven ve saygı geçicidir, ama güven ve saygının yarattığı sevgi kalıcıdır…             Bekir YILDIZ

Her insan sevgiyi kendi sınırlı davranışlarıyla yaşar. Sonuçta ortaya çıkan karışıklıkta veya yalnızlığında, sevgi hakkındaki bilgisizliğinin hiçbir ilgisi yokmuş gibi görünür…

                                                                                                               Leo BUSCAGHA

Geldiğin zaman boşluk dolduran değil, gittiğin zaman yeri doldurulamayan ol…

Çok yalan söyleyenin ettiği yemin de çok olur…                                        Alfieri