14 Haziran 2024
Çeşmeler

SÜT TEKKESİ ÇEŞMESİ – KONYA

Çeşme, fuar alanının yakınında Süt Tekkesi’nin batısında yer almaktadır. Çeşme, kitabesine göre M. 1877 tarihlidir. Yapım malzemesi moloz ve kesme taştır. Taşınmaz, bağımsız, tek cepheli bir sokak çeşmesidir. Çeşmenin sivri kemeri profillerle silmelendirilmiştir. Bu görünüm kemere oldukça hareketlilik kazandırmıştır. Aynalığın üstünde kitabeye yer verilmiştir. Süslemesiz yapının profilli düz bir saçağı vardır. Kemer yine profilli ayaklara oturmaktadır. Eserin zamanla sekisi ve yalağı bozulmuş olup sonraki dönemlerde tamir edilmiştir.

KİTABE:

Okunuşu (Osmanlıca )

Mevki’inde çeşmedir, oldu mücedded muntazam Bu mahallât ehlinin hayrâtıdır bu çeşme hem

Kim i’âne eylediyse sa’y idüb tecdidine Hak rızâsına muvâfık eyleyüb kıla kerem, sene 1295

Anlamı:

Bu çeşme mahallelerde bulunan hayır sahipleri tarafından muntazam şekilde yenilendi. Yenilenmesine kim yardım edip çalıştıysa Allah rızasına muvafık eylesin ve keremiyle muamele etsin. 1877 Senesi

Yapının Mevkii:

Selçuklu İlçesi Ferhuniye Mahallesi Sultan Mesut Sokak

Yapım Tarihi-Mimari Çağı: M.1877 Geç Osmanlı

Yapım Tekniği Ve Malzemesi: Düzgün kesme taştan yapılmıştır.

Yapının Tescil Tarihi: 13.11.1982, A – 386

KAYNAK: KONYANIN TARİHİ ÇEŞMELERİ