14 Temmuz 2024
Çeşmeler

SİPAHİ PAZARI VAKFI ÇESMESİ II – MANİSA

Manisa Merkez Çarsı Mahallesi Rum Mehmet Pasa Bedesteni’nin i 1810 Sokak üzerindeki girişinin batı köşesinde konumlandırılmıştır

Çeşme kare prizma gövdeli, tek cepheli, 62 cm. genişliğinde ve 235 cm. yüksekliğindedir. Mermerden yapılmış çeşmenin köşeleri birer kaide üzerine oturan kompozit başlıklara sahip birer sütunce ile yuvarlatılmıştır. Başlıkların üzerine oturtulmuş geniş saçağın üst kısmını yumurta frizi dolanmaktadır. Bu frizin altında uçları iki küçük üçgenle bitirilmiş diş dizisi dolanmaktadır. Köşelerinde iki ucu yuvarlatılmış dikdörtgen kartuşların bulunduğu pilasterler vardır. Çeşme ön cephesinde pilasterler arasında celi sülüs hatla kabartma teknikli inşa kitabesi yazılmıştır. Üst kısımda köşelerde “dendan” “biçimli unsurlar ile taçlandırılmıştır.

Ön cephesinde, ayna taşı üzerinde biri altta diğeri üstte olmak üzere lüle deliği bulunmaktadır. Lüle deliğinin etrafında sekiz kollu yıldızı andıran bitkisel süslemeli, kabartma teknikli birer gülbezek yer almaktadır. Bugün işlevini sürdüren çeşmenin alttaki lüle deliğinden şehir şebeke suyu akıtılmaktadır. Üstteki deliğin oldukça yüksekte olması ve bu yükseklikteki lüleden akan suyun kullanımının zor olacağı düşüncesiyle su tasının bağlandığı bölüm olduğunu düşünmekteyiz.

Mermerden yapılmış yalağın ön cephesi dilimli bir yapıya sahiptir. Ön cephe ile benzer özelliklere sahip yan cephede lüle deliği, tekne ve kitabe bulunmamaktadır. Çeşme, saçak altındaki tek satırlık kitabeye göre tarihlendirilir.

Kitabe metni ve transkripsiyonu şöyledir:

Sipahi Pazarı vakfı sebili sene 1329.

Çeşme, M.1913-14 tarihinde Sipahi Pazarı Vakfı tarafından inşa ettirilmiştir.

KAYNAK: Sipil’den Manisa’ya Ab-ı Hayat Manisa Çeşmeleri