22 Mayıs 2024
Camiler

ALİAĞA CAMİ – SİVAS

Sularbaşı Mahallesi´nde bulunan Aliağa Camii Behrampaşa´nın oğlu Mustafa Bey tarafından 1580 yılında kesme taştan yaptırılmıştır. Kubbeli bir camidir. Aliağa Camii güney duvarına bitişik küçük bahçe içinde beş mezarın bir haziresi bulunmaktadır. Aliağa Camii´nin haziresinde caminin banisi Hacı Mustafa Bey ve oğlu Ebubekir ve bunlardan başka tefsiri Mehmet Efendi ile İsmail Sefa merhum medfundur. Bu caminin güney yönünde bulunan haziresinde 1111 (1699) senesinde vefat eden müfessir Mehmet Efendi medfundur. Tefsirî Mehmet Efendi diye bilinen bu zat aslen Anteplidir. İstanbul´da Kütüphane-i Umumî´de 1243 (1827) senesinde kopya edilmiş Tıbyân Tefsiri´nin girişinde kendisinin Antep´te doğarak oranın sonra da Sivas´ın ulemasından kırk sene öğrenim gördüğünü, tefsirle Kesret-i iştigaline binaen padişahın yazılı emri ile İstanbul´dan davet alıp Şeyhülislam Minkârî-zade Yahya Efendi delaletiyle huzura kabul olunup müsait zamanlarda tefsir, takrir ve padişahın emriyle Tıbyan Tefsiri´ni iki cilt olarak Türkçe´ye tercüme ettiğini ve bu tercümelerden birini Padişah Avcı Sultan Mehmed´e verip diğerini vakfettiğini yazar.

KAYNAK: Bizim Sivas