17 Nisan 2024
Çeşmeler

HACI MEHMET BEHÇET BEY ÇEŞMESİ – KEMAH / ERZİNCAN

Çeşme, Çarşı Mahallesi’nde Gülabi Bey Camisi’nin kuzeydoğusunda yer alır. Dikdörtgen planda inşa edilen çeşme, tek lülelidir. Çeşme üzerinde 1297 H/1880 M yılında Hacı Mehmet Behçet Bey tarafından yaptırıldığını belirten Sülüs hatlı, üç satırlık bir kitabe yer alır.

 Kitabe metni şu şekildedir:

Sahibü’l Hayrat ve’l Hasenat

Kemah Eşraf Hanedanından Sağırzâde

Merhum ve mağfur El-Hac Mehmed Behçed Beyin Ruhuna Fatiha

Sene 1297/1880

KAYNAK: KEMAH KİTABELERİ DERGİ PAK