20 Mayıs 2024
Çeşmeler

FALCI DEDE SOKAK ÇEŞMESİ – MANİSA

Falcı Sokağı’nda yer alan bir konutun kuzey duvarına bitişiktir. Tek cepheli, 320 cm. yüksekliğindeki çeşmenin üzerinde günümüzde kullanılan konutun merdiven sahınlığı vardır. Sahınlık çıkıntısı çeşme üzerindeki saçak görevini görmektedir. 70 cm. derinliğinde gemi teknesi kemerli nişe sahip olan çeşmenin tüm cepheleri sıvalı ve yeşil boyalıdır. Bu sebeple yapıda kullanılan malzeme hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Kemer dış yüzeyi 5 cm. çökertilmiştir.

Çeşme üzerindeki mevcut lüle deliği nişi ortalamamaktadır. İşlevini sürdürmeyen çeşmenin orijinal mermer yalağının bir kısmı günümüze sağlam olarak ulaşabilmiştir. Nişi ortalamayan, sonradan yapılan yalak çeşme nişinin soluna kaydırılmış, sağ tarafına ise yekpare bir tas konularak seki oluşturulmuştur. Ayrıca sağ taraftaki ayağın önüne60 cm. çapında ve 50 cm. yüksekliğinde bir dibek tası konulmuştur.

Çeşme üzerinde herhangi bir kitabe yoktur. Manisa çeşmelerinde sivri kemerli cephe düzenlemesi sıklıkla tercih edilmektedir. Çeşmenin boyutları ve niş derinliği XVII. yüzyılda inşa edilmiş diğer çeşmelerin boyutlarıyla benzerlik göstermektedir. Mahalle gelişimi de dikkate alarak çeşmenin inşa tarihi ile ilgili belgeler bulununcaya kadar yapıyı

XVII. – XVIII. yüzyılda inşa edilmiş olabileceğini söyleyebiliriz.

KAYNAK: Sipil’den Manisa’ya Ab-ı Hayat Manisa Çeşmeleri