20 Nisan 2024
Çeşmeler

ESKİ GÖRDES PAZAR ÇEŞMESİ – GÖRDES – MANİSA

Pazar Cami’nin hemen kuzeyinde, bağımsız konumdadır. Tek cepheli sokak çeşmesidir. Çimento harcı ve beyaz badana ile tamamen sıvandığından

inşa malzemesi anlaşılamamakla birlikte, doğu ve batı yanlardan görülebildiği kadarıyla moloz ve kaba yonu taşlar kullanıldığı söylenebilir.

Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Cephesi güneye bakmaktadır. Hazneli bir kuruluşa sahiptir. Son derece masif bir görünüş arz etmekle birlikte, cephe boyunca uzanan dekoratif kemerler az da olsa bir hareketlilik kazandırmaktadır.

Cephe yüzeyinden 4 cm.kabartılarak işlenmiş, ortada bir kaş kemer ile iki yanında üçer yarım daire kemerden ibaret bir düzenleme söz konusudur. Kemerler profilli silmeler şeklinde tasarlanmıştır. Sadece yay kısımları vurgulanmış olan kemerlerin ayakları bulunmamaktadır. Doğu- batı kenarlarda ve ortadaki kaş kemerin hemen iki yanında gövdesi profilli, dekoratif ayaklar

göze çarpmaktadır. Bu kompozisyon cephenin yarı seviyesine kadar, yatay bir şerit halinde düzenlenmiştir. Ortadaki kaş kemerin batısında dikdörtgen girintiden ibaret bir taşlık vardır. Cephe silmeli saçakla sınırlandırılmıştır.

Önünde cephe boyunca uzanan yalak mevcuttur. Esasen her bir kemerin önünde bulunması gereken lülelerden bazıları sökülmüştür.

KAYNAK: KAYNAK: TÜRK KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ (Prof. DR. HAKKI ACUN )