24 Haziran 2024
Çeşmeler

EMİNE KADIN ÇEŞMESİ – KIRŞEHİR

Emine kadın çeşmesi ismini hayrat sahibinden almaktadır. Mühsürlerden “Emine Kadın”dan almaktadır. Bu eski sokak (Tabakhane Sokağı) çarşıdan, Caca Bey Camii’nin geçiyor ve her iki taraflı olarak yapılmış haldedir. Bu sokak ‘kapalı bir ‘nin yanından başka bir sokağa, kuzeye doğru giden Emine Kadın sokağına bölünüyor. Bir kavisle iki ev arasından geçerek yeni cezaevi yakınındaki meydana çıkıyor. Çeşmenin Hayrat sahibi olan Emine kadın çeşmenin yanındaki evde yaşamış. Emine Kadın köylü, tüccar, din adamı ve şoförlerin yetiştiği, geçmişi çok eskiye giden Mühsür ailesindendir. Bu ailenin bugünkü soyadları Gökbulut’dur. Gökbulut aynı zamanda bir üzüm çeşididir. Mühsür, mahkeme mübaşiri anlamına geliyormuş.

     Emine Kadın Çeşmesi Cacabey camiinden doğuya doğru çıkan bir sokağın iki sokağa bölündüğü bir noktada yer alıyor. İlk yıllarda üzeri ahşap bir taraça ile örtülü, birbirine geçişli üç yalağı olan pirinç bir borudan gürül gürül akan bir çeşmeydi. Bir tarafında bir konağın duvarına yaslanan, iki tarafında da taş duvar, bir tarafında iki ahşap dikme çatısına destek veriyordu. Çeşme alanında zemin taş olsa da, çeşme suyu sokağın taş olmayan kısımlarını çamur ederek aşağıya doğru akıyordu.

 Sonra bir garip restorasyon geçirerek eski görüntüsü kaybolmuş, suyu akmaz olmuş eski canlı görüntüsünden çok uzak kalmış, bu günkü görüntüsüne bürünmüştür.

Hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor. Bugünkü görüntüsünde çeşme aynalığında Kırşehir Belediyesi Emine Kadın Çeşmesi, Sebahat ve Resul Çetin Hayratı yazıyor..

KAYNAK: KIRŞEHİR ÇİĞDEM