19 Haziran 2024
Çeşmeler

ÇiFTEHANLAR MEYDAN ÇEŞMESİ – KIRKAĞAÇ – MANİSA

Kırkağaç İlçesi Çiftehanlar Meydanında, Çiftehanlar Camii’nin güneybatısına yaklaşık 100 m. uzaklıkta bulunmaktadır. Çeşme H. 1255/ M.l1839 Osmanlı dönemi yapısıdır. Banisi Kuloğlu Mehmet Ağa dır.

Kitabe:

Sene 1255 Sahibü’l Hayrat ve’l hasenat Kuloğlu Mehmet Ağanın vakfıdır. Sene 1255,

Çift çepheli çeşme, caminin güneybatısına düşen iki evin duvarına bağlantılı bir konumdadır . Her iki cephesi de aynı kuruluştadır. Caminin güneybatısına bakan cephesi düşey dikdörtgen formdaki iki kare ayağın üzerine atılan yuvarlak kemerli bir niş şeklinde düzenlenmiştir . Ayakların dikdörtgen biçimli başlıkları, üzengi aksı boyunca profilli bir kornişle birbirine bağlanmıştır. Dinlenme taşının biri ile yalağı tamamen tahrip olmuştur. Cephenin tüm yüzeyi sıvanmıştır. Çeşmenin güney cephesi de tıpkı diğer cephede olduğu gibi boyuna dikdörtgen formdadır. Yuvarlak kemerinin alınlığında beş satırlı kitabesi görülmektedir. Lülesi yoktur. Cephenin üst köşesinde taşma musluğu bulunmaktadır. Doğudaki kemer köşeliğinde yer yer dökülen sıvalardan dolayı çeşmenin inşa malzemesi olan tuğla örgü fark edilmektedir. Çeşmenin dinlenme taşları ve güney cephedeki yalağı yekpare kesme taştandır. Çeşmenin üstü tuğla örgüyle örülen bir parapet duvarı ve bunun üzerine yerleştirilen ahşap çatkılarla kapatılarak, alaturka kiremitlerle kaplanmıştır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI