21 Mayıs 2024
Çeşmeler

HÜSEYİN AĞA ( HAMAL ) ÇEŞMESİ – İZMİR

Ali ağa cami yanındaki 446 sokak köşe başında merdivenleri çıkmadan hemen sağda cumbalı evin merdivenler bakan yan cephesinde yer alan ve kitabesi bulunan çeşmeyi Hüseyin Ağa H / 1315 – M / 1899 yılında yaptırmıştır.
Kitabe Tercümesi:
Frenk gümrüğü hamalbaşı Hüseyin Ağanın seka-yı hamiyetidir, eyliyen bu çeşmeyi inşa
Kızı merhume Havva hanımın ruhu içün bilhassa bu yerde su akıttı hayr edüb bal şerbeti aşa
1315 (18999)
Kaynak : Hakan Kazım Taşkıran

Bir yanıt yazın