19 Haziran 2024
Çeşmeler

ÇATAL ÇEŞME – ELMALI / ANTALYA

   Selçuklular ve Osmanlı döneminden bu yana yerleşim bölgelerindeki çeşmelerde kullanılan mimari yapı ve özellikleri de ön plana çıkmış ve günümüze kadar gelmiştir. Bunlardan birisi de Elmalı Çatal Çeşme’dir.

Çatal Çeşme Elmalı’nın İlçe Merkezinde Bulunuyor

    Çatal çeşme Antalya Elmalı’da bulunan tarihi öneme sahip bir çeşmedir. Çeşme yapıldığı bölgede faaliyet gösteren çeşmeler arasında en yaşlı çeşme olarak kabul edilir.

Elmalı çarşı içinde Selçuklular zamanında yapılmış, kesik Minarenin hemen arkasında Çatal Çeşme adı ile anılır. Çeşmenin üzerindeki Kitabede 1284 tarihi ve şunlar yazılıdır.

“Curayı dareyinde bu abın himmet eden zatın

Babı Rahmetin – Abdal eyleye Allah

Sahibül hayrat gasb Abdül gaffar”

Selçuklulardan Günümüze Çatal Çeşme

    Elmalı Çatal Çeşme, Çeşme devrin ileri gelenleri tarafından hayrata katkı sunması amacıyla inşa edildiği rivayet edilir. Allah rızası gözetilerek, çeşmenin konumlandırıldığı yerin 1284 yılında Selçukluların soyundan gelen bir bey tarafından tahsis edildiği yine rivayet edilenler arasındadır.

     Selçuklulardan bu yana hayrat şeklinde, İslamiyet inancı gereği fakir düşmüş veya yolda kalmış kişiler için yapıldığı düşünülmektedir. Bilindiği üzere Selçuklulardan bu yana klasik Türk kültürü ve sosyal yaşantısında dayanışma duygusu ağır yer edinmiştir. Çatal Çeşmenin ise bu duygunun vücut bulması amacıyla yaptırıldığı düşünülmektedir.

    Çeşmenin özellikle bunca yıl çürümeden veya hasar görmeden ayakta kalabilmesi büyük soru işaretidir. Bundan dolayı Çatal Çeşme birçok bilimsel makaleye konu olmuş, bizzat yerinde araştırma yapmak üzere pek çok bilim adamını ağırlamıştır. Mimarisinin büyüsüne kapılan bilim adamları, her daim çeşmenin muntazam bir şekilde inşa edildiğini zikretmektedirler. Bu konuya ilgisi olanlar, yöre halkına dahi danışarak çeşme hakkında bilgi sahibi olabilmek için ziyarette bulunabilirler.