24 Mayıs 2024
Camiler

YENİ CAMİİ – ARAPGİR / MALATYA

YENİ CAMİİ – ARAPGİR  / MALATYA

Eski Arapgir Osmanpaşa Mahallesinin sonunda, Ulu Cami’nin güneyinde yer alır. Tamamen harap durumda olan cami, doğu tarafında iki katlı olarak inşa edilmiştir. İç içe üç mekândan oluşan caminin doğu kısmının iki katlı olarak düşünülmesi ise yapının kurulduğu araziye uyum sağlaması içindir. Yapı 220 m2alan üzerindedir. Caminin ana mekânı (üst kat) ortada pandantifli geçişi olan büyük kubbe ve ana mekâna dört yandan açılan beşik ve aynalı tonozlu yan mekânlar sıralanır. Köşelerde beşik tonozlu köşe hücreleri vardır. Cami moloz taş ve tuğla hatıllardan yapılmış olup duvar içlerine ağaç hatıllar yerleştirilerek yapıda sağlamlık sağlanmıştır. Kubbeyi taşıyan paye ve kemerler düzgün yontu kesme taştandır. Pandantiflerde akustik sağlamak için testiler konulduğu tespit edilmiştir. Caminin minaresi yoktur.Yapı üzerinde, yapım ya da onarım tarihini bildiren kitabeye rastlanmamıştır. Plan özelliklerine bakarak Akkoyunluların  Arapgir’i egemenlikleri altına aldıkları 1398-1515 tarihleri arasında yapılmış olduğu söylenebilir

Kaynak: Malatya Kültür Envanteri