2 Mart 2024
Camiler

ALİ SAİB PAŞA CAMİİ – TALAS / KAYSERİ

Camii merkezi kubbeli olup kubbeyi dört yuvarlak kemer taşımaktadır. Sütunlar camiyi üç nefe ayırmaktadır. Orta nef, yan neflerden daha geniştir. Ön ve arka duvarlarda ikişer, yan duvarlarda ise üçer dikdörtgen biçimli penceresi bulunmaktadır.
Duvarlardaki ağaç zarlar boyanmıştır. Minberde, ağaç işçiliğinin güzel örnekleri vardır. Döşeme ahşaptır. Kubbenin dışında kalan üst örtü kalaslarla kapatılmıştır. Dikdörtgen planlı son cemaat yeri ile avlunun doğu ucundaki iki küçük oda, sonradan yapılmıştır. Cami kitabesinden 1886 yılında yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
Çeşme, caminin avlu duvarıyla birlikte inşa edilmiştir. Çeşmenin cephesi duvar içine gömülmüş sütuncelerle sınırlandırılmıştır. Kemeri ve nişi olmayan çeşme düz cephelidir. Çeşmenin üst bölümünde yer alan bir silme kuşağı cepheyi ikiye bölmektedir. Çeşmenin iki mısradan üç satır olarak nesih hatla düzenlenen kitabesinde hicri 1305 (M. 1886-87) tarihi ve bâni olarak da Ali Saib Paşa’nın adı okunmaktadır.
KAYNAK: KAYSERİ KÜLTÜR ENVANTERİ