23 Haziran 2024
Camiler

TAŞ MEDRESE ve CAMİİ – AKŞEHİR / KONYA

AKŞEHİR’deki Taş Medrese ile birlikte yanındaki cami Anadolu Selçuklu Devletiinin Büyük ve saygın veziri Fahreddin Ali Sahip Ata tarafından 1250 yılında yaptırılmıştır

Altın Kalem mahallesi, Eski Afyon caddesi üzerindedir. Medrese, Mescit, Türbe, Hankâh, İmâret ve Çeşme’den oluşan bir külliye şeklinde inşa edilmiş olmasına rağmen bugün yalnızca Medrese, Mescit ve Türbe kısmı sağlamdır.

İnşaatında, devşirme malzeme tuğla ve moloz taşın yanı sıra; özellikle minare kürsüsünde ve giriş cephesinin kaplamasında düzgün mermer bloklar kullanılmıştır.

Mescit dikdörtgen planlı olup, kesme taş ve tuğladan yapılmıştır. Giriş kapısı önünde bir son cemaat yeri bulunmaktadır. İbadet mekânının mihrabı ve içerisi yer yer dökülmüş olmasına rağmen çini mozaikle süslüdür. Caminin yanındaki taş kaide üzerinde silindirik gövdeli iki şerefeli minaresi bulunmaktadır.

Medrese, doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgene yakın bir plan şemasına sahiptir. Ancak giriş cephesinin kuzey-güney ucuna eklenen yapılarla bu plan şeması ters ‘T’ şeklini almıştır. Yapının kuzey duvarının batı ucunda medreseye bitişik olarak inşa edilmiş mescit bulunmaktadır. Yapı eskiden Darüşşifa olarak kullanılmaktadır. Açık avlulu, üç eyvanlı plan tipine sahiptir. Yapının galeri kısmını oluşturan alanların kenarlarında öğrenci hücreleri mevcuttur. Yapı süsleme malzemesi bakımından çeşitlilik arz eder. Genellikle Çini plaka, sırlı tuğla ve devşirme malzeme yoğun olarak kullanılmıştır. Medresenin taç kapısının üstünde yer alan inşa kitabesi, kapının sökülmesiyle avlu bahçesine taşınmıştır. Kitabede yapının, 1250 yılında Sahip Ata tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Yapı topluluğunun kitabesi Akşehir Müzesi’ndedir..

Şu an restorasyonda bulunan medrese binası bitince Taş eserler müzesi olarak hizmet verecektir.

KAYNAK: AKŞEHİR TARİHÎ VE TURİSTİK MEKÂNLAR