30 Mayıs 2024
Camiler

AMASYA KÖYÜ CAMİİ – BOZDOĞAN – AYDIN

    Aydın ili, Bozdoğan ilçesi, Amasya köyü, çarşı merkez 1329 parselde bulunur.

   Yapım tarihi cami açılış beratında 1930 görülmektedir. Cami giriş kapısı Türkçe kitabesinde ise yapım yılı olarak 18. Y.Y yazılmıştır. Daha önceleri daha eski bir caminin yıkılması nedeniyle yeniden yapılmıştır.

     Dikdörtgen planlı, kireç harçlı taş duvarlı, üzeri ahşap çatı ve Marsilya tipi kiremit örtülü cami, arazide konumlanma olarak çevredeki en eski yapı özelliğini taşımakta olup, caminin kendisinin de özellikle harim kısmında iç mekân kurgusunda geleneksel ve kırsal mescit geleneğini gösterdiği görülmektedir. Harim iç cephe ve tavanı, süslemeli tavan göbeği, mihrap, mihrap nişinin minareyi çağrıştıran ana çizgileri ve kavsara tasarımı ve bezemesi ile özelliklidir.

KAYNAK: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ