23 Haziran 2024
Camiler

SİNANCILAR KÖYÜ ESKİ CAMİ – KEMALPAŞA / İZMİR

     İzmir’in Kemalpaşa ilçe merkezine 22 km. uzaklıkta olan Sinancılar köyü eski camisi Rumeli Kazaskeri Ak Mahmut Efendinin Kethüdası Bardakoğlu aile büyüğü Hacı Ali Ağa tarafından (H.1107) M. 1696 tarihinde yaptırılmıştır.

   (16-17 Y.Y) Bardakoğlu Mütesellim Sinancılar’lı Hacı Ali Ağa Vakfiyesi ait Cami Külliye ve haziresinden kalan sadece cami minaresidir.

    Rumeli Kazaskeri Ak Mahmut Efendinin Kethüdası (H.1107) M. 1696 tarihinde Efendi Hazretlerinin arpalıkları olan Manisa’da bulunuyordu. Kendisi o zaman Nif’e tabi Sinancılar köyündendi.

Vakfı: Nif kazasından Karacasu demekle maruf yerde, hududu vakfiyede yazılı, miri arazi üzerinde nabit mülk cevizlik.

    Şartı: Bu cevizlik hasılatı, Kızılca Musa dağında Kocayokuş demekle maruf yerde babası Hacı Ebubekir nam sahibi hayrın yaptığı çeşmenin tamiratına sarf olunacaktır. Eğer zamanla çeşmeye sarf mümkün olmazsa hasılat mutlaka fukaraya verilecekti.

KAYNAKÇA: Manisa Şer’iyye Sicillerinden Alıntıdır. (Araştırmacı Tarihçi Sayın Reha Korkut) / Efe Bardak