30 Mayıs 2024
Camiler

ŞEYH SÜCEADDİN VELİ KÜLLİYE CAMİİ – ARSLANBEYLİ KÖYÜ – SEYYİTGAZİ / ESKİŞEHİR

    Seyitgazi’ye yakın sayılan Arslanbeyli köyünde olup Şeyh Şüceâddin Türbesi’nde bulunan kitabeye göre XVI. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenmektedir.

    Külliye geniş bir arazinin batı yönünde avlu içinde iki türbe (Şeyh Şüceâddin ve Demirtaş Paşa türbeleri), minare, mezarlar, yeni bir cami ve onikigen havuz; doğu yönünde ayrı bir avlu içinde meydan evi, mutfak, depo ve fırından meydana gelmektedir. Her iki avlu kemerli açıklıklı bir kapı ile birbirine bağlanmıştır.

    Türbe İçteki basık kemerli kapının üstünde yer alan kitâbede, binanın Sultan Bayezid’in oğlu Yavuz Sultan Selim’in saltanatı zamanında Bâlî Bey’in oğlu Kasım Bey tarafından 921 (1515) yılında yaptırıldığı belirtilmektedir.

    Kasnakta yer alan kitabedeki 1183 (1769) tarihi bir tamirata işaret etmektedir.

Türbede giriş biriminin güney cephesine bitişik olan minare kesme taştan dikdörtgen prizma kaideli, tuğla silindirik gövdeli ve çift şerefelidir. Şerefe altlarında beşer sıra kirpi saçak, minare gövdesinde mavi çinili şeritler ve kaval silmeli bilezikler dikkati çekmektedir.

    Kare planlı cami, kırma çatılı olup çatısı kiremit kaplıdır. Harim kısmı gayet sade olup sadece mihrap niş çerçevesi kalem işi süslemesi vardır. Minber ahşap malzemeden olup sade yapılıdır.

KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ