30 Mayıs 2024
Camiler

ŞERAFEDDİN CAMİİ – KONYA

Şerafeddin Camii, Konya’nın Merkez Karatay ilçesinde Konya Hükümet Konağı’nın kuzeyinde bulunmaktadır. Cami, ilk defa XII. yüzyılda Şeyh Şerafettin Mes’ud tarafından yaptırılmıştır. 1444’de Karamanoğlu II.İbrahim Bey tarafından onarılmıştır. 1636 da tamamen yıktırılarak Çavuşoğlu Mehmet Bey tarafından yeni bir camii inşa ettirilmiştir. 1881 de Konya eşrafının ve hayırseverlerin yardımıyla tamir edilmiştir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2006 yılında yeniden restorasyonu yapılmıştır.

Tarihçesi ve mimari özellikleri

Cami kesme taş duvarlı olup, duvarlarında yer yer Selçuklu devri mozaik çinileri görülmektedir. İbadet mekânını on adet payenin taşıdığı merkezi bir kubbe örtmektedir. Bu kubbe güneyden yarım bir kubbe ile desteklenmiştir. Mihrabın bulunduğu kısım da yarım kubbe ile örtülü olup, bu bölüm dışarıya taşkın şekildedir. Caminin kuzeyinde altı mermer sütunun taşıdığı üzeri kubbeli, yedi bölüm halinde son cemaat yeri bulunmaktadır. Giriş kapısı mermer söveli olup, stalâktitlidir. Bu kapının dışında doğu ve batı yönlerinde de birerkapı daha açılmıştır. Caminin mihrap ve minberi mermerdendir. İç mekândaki yarım kubbeler tromplar ve merkezi kubbe XIX. yüzyılda yapılmış kalem işleri ile bezenmiştir. Caminin tek şerefeli minaresi yapımından sonra, Osmanlı döneminde eklenmiştir. Camii gövdesi kesme taşlardan yapılmış olup, büyük bir kubbe ile örtülmüş. Kubbeyi 10 fil ayağı tutmakta, güneyinde bir yarım kubbe ile desteklenmektedir. Camiin içi yazı ve nakışlarla dekor edilmiş olup, mermer işlemeli minber ve mihrabı takdire değer birer sanat eseridir. Osmanlı Camii mimarisinin en mümeyyiz vasıflarından birisi olan cemaat yerine yer verilmiş olup, altı mermer sütun üzerine oturmuş yedi küçük kubbe ile örtülmüş.

KAYNAK: KONYA CAMİLERİ