21 Haziran 2024
Camiler

ORHAN GAZİ ULU CAMİ – YENİŞEHİR – BURSA

Bursa Yenişehir ilçesi Ulucami Mahallesi Ulucami Sokaktadır.
Yenişehir’deki cami kayıtlara göre Orhan Gazi (1324-1362) tarafından yaptırılmıştır. Büyük bir minareye sahip olduğu için “Ulu Cami” denilmiştir. Halk arasında bu isimle anılmaktadır. Bir çok defa tadilat yapılmasına rağmen özgün yapısı korunmuştur. En son cami 1923 yılında tadilattan geçmiştir. Cami, taş kullanılarak ve kubbesiz olarak inşa edilmiştir. Minaresinin çokgen tuğla kaidesi eskidir ve tek şerefelidir. Günümüze değin bozulmadan kalan minare, oniki kenarlı kaidesi taş ve tuğla işçiliği ile örülmüştür. Silindirik tuğla gövdeye geçiş üçgenlerle sağlanmıştır. Gövdeye geçişte ve şerefe altında birer bilezik vardır. Minarenin en ilgi çekici yanları, gövdesinin uyumu ve şerefe altındaki yedi sıra stalaktitlerin düzenindeki düzendir. Bir bakıma Yar Hisar’daki Orhan Gazi Cami’sinin minaresiyle benzerlikleri bulunmaktadır; ancak Yenişehir Ulu Cami minaresinin şerefesi daha da zengin görünümlü olup, ayrıca gölge ve ışık etkilerini de daha belirgin kılan bir yapısı vardır.
KAYNAK: BURSA ULU CAMİ COM