NESLİHANZADE MESCİDİ – TİRE / İZMİR

NESLİHANZADE MESCİDİ – TİRE / İZMİR

İzmir ili, Tire ilçesi, Bahariye Mahallesi, Neslihan Sokakta bulunan Mescidin Mütevellisi Neslihanzade Hafız Şefik İbni Mehmettir. 
Hasan Çelebi tarafından XV.yy.sonlarında külliye olarak yapılan yapıdan sadece mescidi günümüze ulaşabilmiştir.Kitabesi ise bulunmamaktadır.

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, Neslihanzade Hafız Şefik İbni Mehmetin atalarından olduğunu belirtmektedir

Külliye, uzun süre Mevlevihane olarak çalışmıştır. Mescidin yanında bulunan Mevlevihanenin hücreleri günümüze kadar ulaşabilmiştir.
}