14 Temmuz 2024
Camiler

MAMA HATUN CAMİ – TERCAN – ERZİNCAN

Saltukoğulları Hükümdarı II. İzzettin Saltuk’un kızı olan Mama Hatun, 1191 yılında Saltukoğulları Beyliği’nin hükümdarı olmuştur. Eyyubiler’in Ahlat’ı kuşattıkları sırada çevre beyliklerine ait ordularla, Ahlat’a yardıma giden Saltuklu kuvvetlerinin başında bulunmaktaydı.
Hükümdarlığının ilk yıllarındaki durumu açıklık kazanmamış olmakla beraber, yeğenlerine karşı kararlı ve güçlü bir şekilde mücadele ederek 10 yıl hükümdarlığını sürdürmüştür.
Mama Hatun’un Mısır ve Suriye Meliki El Adil’den kendisine uygun soylu biriyle evlenmesi konusunda istekleri gerçekleşememiş, kadın hükümdar olmanın güçlükleri nedeniyle siyasi yaşamından ayrılmıştır.
Onun daha sonraki yıllarda nasıl yaşayıp, kaç yaşında öldüğü bilinmiyor. Ancak, hayatının son yıllarını Tercan’da geçirmiş olması ve buradaki türbede defnedilmesi ile Tercan, bir süre onun adıyla anılmıştır. Bu soylu kadın hükümdar, Tercan’da Orta Çağ Türk mimarisinin en ilginç ve önemli eseri kervansaray, hamam, mescit ve kendi türbesinden oluşan büyük bir külliye inşa etmiştir.
Yapım kitabesi bulunmayan Mescidi 13. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. T. Erdoğan Şahin; A. Tevhid ve Ravendi’yi kaynak göstererek yapının 13. yüzyılda inşa edildiği görüşündedir.
Külliye içerisinde bulunan ve Evliya Çelebi’nin sözünü ettiği mescit, I. Dünya Savaşı’nda yıkılmış, daha sonra yerine bir cami inşa edilmiştir.
Kaynak: Erzincan Kültür ve Turizm il Md.