14 Temmuz 2024
Camiler

LALA MEHMET PAŞA CAMİ – MANİSA

Lala Paşa Camisi, inşa kitabesine göre II. Selim döneminde, H.977/M.1569-1570 yılında inşa edilmiştir. Yapının banisi Lala Mehmed Paşa’dır.

Lala Mehmed Paşa, Manisalı Kemal Bey’in oğludur. Önce II. Selim’in maiyetine girerek defterdar olmuş, daha sonra Şehzade Murad’a lala tayin edilmiştir. Son olarak Karesi Sancakbeyliği görevini üstlenmiştir.

Cami, kare planlı ve tek kubbeli bir yapıdır. Harimin kuzeyinde dört birimli bir son cemaat yeri vardır. Minare ise batı cephesinin kuzey ucunda yükselmektedir. Beden duvarları taş ve tuğla ile almaşık düzende örülmüştür. Harimi, duvarlar ve kubbe kasnağı üzerine açılmış çok sayıda pencere aydınlatmaktadır. Caminin taş minberi sade süslemelere sahip, özgün bir kuruluştur. Pencerelerin çevresi, pandantifler ve kubbe iç yüzeyi ise bitkisel ve geometrik karakterli kalemişleri ile süslüdür.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI