30 Mayıs 2024
Camiler

KİRAZOĞLU MESCİDİ – TİRE / İZMİR

İzmir ili, Tire ilçesi, Ulu cami arkasındadır.
Sultan II. Selime ait külliyenin bir parçası olan yapı, 1564 yılında yaptırılmıştır. Mescid’de ilk görevi Sultan Selimin hocası Tavil Ahmet Paşa yapmıştır. 
Mescid’de görev yapanlar arasında Tire kadısı Mehmet Çelebi de görülmektedir. Mescid, kare planlı olup, küçük bir bahçeye sahiptir. Altıgen kasnaklı kubbeye geçişler tromplarla sağlanmıştır. 
Derin kubbeli mekanın mihrabı 3.80 m yüksekliği ve 1.70 m genişliği ile görüntü zenginliği sağlanmıştır. Mihrabın üst kısmı yine tromp görüntüsüyle şekillendirilirken, al kısım üçgen ve pandantiflerle zenginliğe taşınmıştır. Mescid, 1978 yılında ciddi restorasyon görmüştür. 
Külliyenin Medresesi, Mescidin güneyinde bulunmaktadır. Bir bahçe içinde yer alan medrese önceleri 9 hücreli iken daha sonra hücre eklemeleriyle 14 hücreli olmuştur.