20 Nisan 2024
Camiler

KAYMAKAM ŞAKİR BEY CAMİİ – TURGUTLU – MANİSA

Turgutlu İlçe merkezinde Acarlar Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi’nde yer almaktadır.

Giriş kapısı üzerindeki kitabeye göre H.1325 /M. 1909-10 Yılında yapılmış Osmanlı Dönemi yapısıdır. Turgutlu kaymakamı Şakir Bey tarafından yapılmıştır.

Dıştan kareye yakın dikdörtgen planlı olan yapı, güneyde doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı ve üzeri ahşap düz tavanla örtülü ibadet mekanı ile kuzeyde yapıya sonradan eklenen dört bölümlü son cemaat yerinden oluşmaktadır. Ayrıca kuzeydoğu köşesinde de kare kaideli, silindirik gövdeli tek şerefeli minaresi vardır. İbadet mekanının kuzeyinde kadınlar mahfili ile batısında kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı bir bölüm bulunmaktadır. İbadet mekanının güney duvarında orijinalinde eksende olan fakat bugün batıdaki ek bölüm nedeniyle eksenin doğusunda kalan yarım yuvarlak mihrap nişi ile bunun doğusunda ve batısında birer, batıdaki ek bölümde de bir tane olmak üzere üç yuvarlak kemerli pencere ile bunların üzerinde birer yuvarlak (gül) pencere görülmektedir. Kuzeyde altta yanlardakiler duvara bitişik dört sütun üzerine atılan basık kemerler üzerinde kadınlar mahfili vardır. Mahfilde de dört paye görülmektedir. Mahfilin kuzeyinde eksende basık kemerli giriş kapısı ile buna simetrik yuvarlak kemerli birer pencere bulunmaktadır. Batıdaki ek bölümün kuzeyinde de yuvarlak kemerli bir kapı vardır. Ayrıca mekanın doğusunda ve batısında eksene simetrik birer yuvarlak kemerli pencere ile bunların üzerinde yuvarlak (gül) pencere yer almaktadır. Ayrıca, batıdaki ek bölüme geçişi sağlayan büyük dikdörtgen açıklığın üzerinde de eksene simetrik birer yuvarlak kemerli açıklık vardır. İbadet mekanının duvarlarının üst seviyesinde ki saçakları dolaşan bordür üzerinde de yazılar bulunmaktadır. Mekanın üzerini örten tavanın ortasında ki kare göbek içinde on iki kollu yıldız kompozisyonlu geometrik süsleme vardır.

Yapının kuzeyindeki son cemaat yeri, beş sütun ve duvarlar üzerine atılan yuvarlak kemerlerle dışarıya açılmaktadır. Son cemaat yerinin güney duvarında ortada dışa hafif taşkın plastırlarla çerçevelenmiş yuvarlak kemerli giriş kapısı bulunmaktadır. Kapı kemerinin kilit taşında ay ve yıldız motifleri dikkati çekmektedir. Aynı düzenleme pencere kemerlerinin kilit taşlarında da görülmektedir. Kapı kemerini üst kısmında ise dikdörtgen kitabe panosu ile bunun iki yanında S, C kıvrımlı bitkisel süslemeler görülür. Kapının doğusunda bir batısında iki yuvarlak kemerli pencere vardır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI ( HAKKI ACUN)