22 Mayıs 2024
Camiler

KARA CAMİİ – NEVŞEHİR

Nevşehir’li Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından 1716 yılında yaptırılan ilimiz Nevşehir’in en eski camisi olan Kara Camii Raşit Bey Mahallesinde Eski Konak Sokak ile Kara Camii Sokağın kesiştiği noktada yer almakta olan camii, oldukça iyi durumdadır. Bir avlu içerisinde yer alan camii, basık kemerli avlu kapısı üzerinde oldukça büyük boyutlu mermer kitabe levhası bulunur. Nemden kabarmış levha üzerinde oniki satırlık Osmanlıca kitabesi bulunur. Aynı zamanda harime girişi sağlayan kapı üzerinde de oldukça büyük boyutlu koyu renk mermer üzerine dört sütundan oluşan yedi satırlık Osmanlıca kitabesi bulunan yapı, 1716 yılında inşa edilmiştir. Düzgün kesme taşlarla şaşırtmalı teknikle yapılmış olup, plan şeması dönemi ve kitabeleri nedeni ile döneminin özelliklerini yansıtan oldukça önemli bir eserdir. Avlusu camii ile birlikte düşünülmüş yapının kuzeyinde iki oval paye üzerine çift yönlü kemer atılımı ile biçimlenen üç bölümlü son cemaat yeri oluşturulmuştur. Her bir birimi pandantif geçişli kubbe ile örtülü olan son cemaat yerinin batı duvarından minareye çıkış merdiveni bulunur. Kare kaideli, silindirik gövdeli minaresi, şerefe altındaki bitkisel bezemeli süslemeleri ve soğan kubbe biçimindeki külahı ile oldukça ünik bir özellik yansıtmaktadır. Harim bölümü yaklaşık kare planlı ve pandantif geçişli kubbe ile örtülüdür. Kubbenin sekizgen kasnak üzerine oturtulduğu yapının batısında kare düzenleme bozularak bir eyvan biçimlendirilmiştir. Eyvanın batı duvarındaki bir kapı ile cami inşa edilmeden önce mescid olarak kullanılmış, bugün odun deposu olan düzensiz planlı kayaya oyma bir mekana girilir. Minberi ve mihrabı taş olan yapının örtü sistemi dıştan kurşun kaplamadır. Caminin avlusunun batı duvarında sivri kemerli bir niş içerisinde, bugün kullanılmayan bir çeşme bulunur. Çeşmenin musluk taşı üzerinde iki üçgen ile biçimlenen altı kollu yıldız kompozisyonu dikkatimizi çeker.

Kaynak: Kültür Portalı