20 Mayıs 2024
Camiler

HUNAT HATUN CAMİ – KAYSERİ

Hunad Külliyesi adıyla bilinen yapılar manzumesinin camii bölümünü oluşturan bu yapı Selçuklu devri sanatının en önemli ve zirve eserlerinden biridir. Bölgeden çıkarılan sarımtırak kesme taşlarla yapılan bu eser 1238 yılında, II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in saltanatında, I. Alâeddin Keykubâd’ın karısı ve II. Keyhüsrev’in annesi olan Mahperi Hunad Hatun tarafından yaptırılmıştır. Hunad lakabı Selçuklu ailesine mensup olanlara verilen özel bir ünvandır. Alâeddin Keykubâd’ın karısı olduğu için Mahperi Hatun bu ünvanı kullanmıştır. 48 büyük ayak üzerine oturtulan yapının kitabesinde şu yazılıdır:
“Bu mübarek caminin yapılmasını; fetihler babası, dünya ve dinin yardımı ve emanı, Keykubâd’ın oğlu Keyhüsrev zamanında, yüksek mertebe sahibi, zahide, Saliha, dünya ve dinin saffeti, hayırların öncüsü büyük valide Mahperi Hatun emretmiştir. Allah onun yüceliğinin gölgesini daim ve iktidarını kat kat eylesin. Bu yapı altı yüz otuz beş senesi şevval ayında (Mayıs 1238) inşa edilmiştir.”
Yapı, Selçuklular’ın Anadolu’da yaptıkları ilk külliye olması bakımından önemlidir. Dışarıdan kaleyi andıran duvarları ve doğu batı yönündeki taç kapıları, Selçuklu taş işçiliğinin en güzel örneklerinden biridir. Caminin tavanı başlangıçta açık olarak yapıldığı halde sonradan mimariye aykırı olarak kubbe ile örtülmüştür. Caminin minaresi II. Abdülhamid zamanında yaptırılmıştır. Tamamen orijinal olan ahşap minberi ise yapıldığı dönemin mimari zirvesinin en bariz örneğidir. Taç kapı geometrik süslemelerle işlenmiştir. Özellikle batı kısmındaki taç kapıya daha fazla önem verilerek, süslemeler detaylı bir şekilde işlenmiştir.
KAYNAK: KAYSERİ KÜLTÜR ENVANTERİ