21 Haziran 2024
Camiler

HACI KEMALETTİN (SOĞUKSU ) CAMİ – BAYINDIR / İZMİR

İzmir ili Bayındır ilçesi Hacı Beşir Mahallesi Hamza Sokak No:37 de bulunana camiyi Hacı Kemalettin yaptırmıştır. Cami inşa tarzı, malzeme ve görünüş özellikleriyle 18, yüzyıl ile tarihlenebilir. Zira inşa kitabesi bulunmamaktadır. Camiyle aynı zamanda yapıldığı tahmin edilen ve H 1213 / M1798 tarihli kitabesi olan avludaki çeşmenin ihtiva ettiği motifler de bu devirle bağdaştırılmaktadır.
Kâgir bir yapı olan caminin ibadet mekânı dikdörtgen planlı olup, üzeri düz, basit kiremitli bir çatıyla örtülüdür. İbadet mekânının kuzey ve batısında ahşap direklerle destekli ve ahşap çatılı sundurma şeklinde yapılmış olan son cemaat yeri bulunmaktadır. İbadet mekânına düz atkılı bir kapı ile girilmektedir. Mihrabın, ahşap minberin ve kadınlar mahfelinin sanat değeri bulunmamaktadır. Pencereleri küçük ve düz atkılıdır. Batı cephesindeki pencerelerden biri tadil edilerek minare kapısı olarak kullanılmaktadır.
Minaresi alttan kare kaidelidir. Minare kürsüsünün üst Kısımında sivri kemerli sağır nişler bulunmaktadır. Şerefenin altı dört sıra testere dişi şeklinde çıkıntılıdır. Tuğla ile örtülü minare gövdesinin sıvaları dökülmüş, peteğin beden tuğlaları ufalanmış ve duvarı çatlamış durumdadır.
Cami avlusunun ihata duvarında bir çeşme bulunmaktadır. Halen kullanılmayan, cephesini üç yuvarlak sağır kemerin teşkil ettiği ve Selvi motiflerine sahip olan bu çeşmede: – Sahib-ül hayrat vel hasenat BAĞIRANOĞLU HACI MEHMET hayratı 70 ağaç zeytin vakfıdır. – ifadeli ve H 1213 / m 1798 tarihli kitabesine göre çeşmenin camin yapılışına ait olduğu tahmin edilmektedir.
Caminin ibadet mekânının doğu bitişiğinde cemaatin fazla olduğu zamanlarda namaz kılınan muhdes (ayrı-özel) bir oda bulunmaktadır

Bir yanıt yazın