22 Mayıs 2024
Camiler

HACI ALİ AĞA CAMİ – İSMET PAŞA KÖYÜ – KARACABEY – BURSA

Karacabey’e bağlı İsmetpaşa köyündeki cami. Kuzeyindeki giriş kapısı üzerinde bulunan 32 x 60 cm. boyutlarındaki yazıtında 1230 H. (1815) yılında Kelisanlı Hacı Ali Ağa tarafından yaptırıldığı kayıtlıdır. Cami kullanılmamaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı ve düz tavanlıdır. Harime, kuzey cephe eksenindeki kapıyla girilir. Kapının iki yanında birer pencere yer alır. Güney duvar ekseninde yarım yuvarlak mihrap, iki yanında birer pencere; doğu ve batı duvarlarda ikişer pencere vardır. Yapı kırma çatıyla örtülüdür. Harime giriş kapısı dikdörtgen, cephelerdeki pencereler yuvarlak kemerlidir. Pencerelerin üzerinde basık hafifletme kemerleri yer alır. Harim ekseninde yer alan ve ahşap tavanı taşıyan kare kesitli destekler mekanı ikiye ayırır.
Caminin köşelerinde ve kuzey batıdaki minare kaidesinde kesme taş, beden duvarlarında moloz taş malzeme kullanılmıştır. Pencere kemerleri ve minare gövdesi tuğladır.
Duvarları moloz taşı, kesme taş ve tuğla ile örülmüş olan yapının üzeri kırma çatı ile örtülüdür. Bugün harap durumda bulunan cami, halen depo olarak kullanılmaktadır.
KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI