24 Haziran 2024
Camiler

HAKİ BABA MESCİDİ – MANİSA

Mescit, Haki Baba (Kaynak) Mahallesi, Yavaşali Sokağı’ndadır. Kitabesi yoktur. Fakat Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde tarihsiz iki vakıf kaydı vardır.

SARUHANOĞULLARI Dönemi şeyhlerinden olan Haki Baba’nın bir mescit ile bir zaviye yaptırdığı bilinir. H. 773 / M. 1371 tarihli Revak Sultan’ın vakfiyesinde imzası vardır.

Bugünkü mescit, H.1062 / M. 1651-1652 yılında zaviyeden camiye çevrilmiştir.1956 ‘da onarılarak minber betondan yapılmış, minare ilave edilmiştir.

Harim, enine dikdörtgen planlı, üzeri düz tavanla örtülüdür. Kare kesitli üç ağaç direk iç mekanı, mihraba paralel uzanan iki sahna ayırır. Mihrap önü sahnı diğer sahından daha geniştir. Harimin batı tarafı bir insan boyu yükseklikte duvarla , bunun da üzeri tavana kadar ahşap panjurla kapatılarak, harimden ayrı, kadınlar bölümü oluşturulmuştur. Kadınlar kısmının biri harime, diğeri son cemaat yerine açılan iki kapısı vardır.

Harimi, doğu ve güneyde iki, dikdörtgen alt pencere ile kuzeyde üç, doğuda iki üst pencere aydınlatır. Pencerenin çokluğu iç mekanı yeterince aydınlatmaktadır.

Mihrap ve minber yenidir. Mihrap yarım silindir gövdelidir. Harimin kuzeyinde, yanları kapalı, önükare kesitli beş ağaç direk tarafından taşınan ve camekanla kapatılmış, sundurmalı, üç bölümlü bir son cemaat kısmı bulunur. Minare, son cemaat yerinin güneybatı köşesindedir. Son cemaat yerine altı basamaklı merdivenle çıkılır. Buradan harime dikdörtgen bir kapıyla girilir.

Kuzeyindeki avluya doğruya açılan kapıdan girilir. Avlunun batısında, HAKİ BABA’ya ait olduğu söylenen mezarı bulunur.

KAYNAK:MANİSA’DA TÜRK DEVRİ YAPILARI(Prof. Dr. HAKKI ACUN )