14 Temmuz 2024
Camiler

ESKİ (VALİDE SULTAN) CAMİ – ULUABAT – KARACABEY / BURSA

   Karacabey’e bağlı Uluabat Köyü’nde bulunan bu cami, 1408 yılında yaptırılmıştır.

Yıldırım Camii veya Valide Sultan Camii adlarını da alan bu cami, 1952 yılında büyük ölçüde onarım görmüştür.

Dikdörtgen planlı olan yapının duvarları bir-üç sıra tuğla ve bir sıra kesme taşın dizilmesi ile almaşık teknikle örülmüştür. Yapının içi sıvalı olup pencereler ahşap çerçevelidir. Yapının üzeri ahşap çatı ile örtülüdür.

   Karacabey İlçesi’ne bağlı Uluabat köyünde cami. Halk arasında Yıldırım camisi veya Eski cami adlarıyla da bilinir. Yapı özellikleri ve adları dolayısıyla, XIV. yüzyıl sonlarıyla XV. yüzyıl başlarında inşa edildiği sanılmaktadır. Yöre halkı, caminin, Bursa’daki Ulucami’den sekiz yıl sonra (yaklaşık 1408) yapılmış olduğunu söylemektedir. Yanında eskiden bir hamam ve bir de han bulunduğu belirtilmektedir. Bu üçlü Osmanlı’nın ilk dönemlerinde uyguladığı yerleşme yöntemine uygun düşmek-tedir (fethi sırasında. Lopadion Kalesi’nin ileri karakol niteliğinde bir direnek noktası olduğuna ilişkin bilgiler, bunu doğrulayıcı niteliktedir.
Genel olarak kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olan cami, güneyde kare planlı bir ana mekân ve kuzeyde doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı bir son cemaat yerinde oluşmaktadır-bu bölüm sonradan eklenmiştir-. Doğu cep-besinin kuzey köşesinde, özgünlüğünü yitirmiş bulunan, düzensiz planlı minare kaidesi yer almaktadır. Tavan düz ve ahşap olup, yapı dıştan ve yenilenmiş bir kırma çatı ile örtülüdür. Yapı malzemeleri arasında antik parçalara da rastlanmaktadır. Minare kaidesi düzgün kesilmiş taş, mermer devşirme parçalar ve tuğla; minare kütüğü tuğla ile örülmüştür. 1953’te gerçekleştirilen onarımda, yapı hemen tümüyle değişikliğe uğramıştır.
KAYNAK: BURSA GAZETİCLER CEMİYETİ