17 Nisan 2024
Camiler

EBU ŞEMS HANEGAHI (VEZİR AHMET PAŞA MESCİD VE TÜRBESİ) – TOKAT

Ebu Şems Hanegahı – Vezir Ahmet Paşa Mescit ve Türbesi: Ali Paşa Camii’nin doğusunda yer alan yapı, Vezir Ahmed Paşa Mescidi veya Ebu’ş Şems Hanegahı Cami isimleriyle bilinmektedir. Kuzey cephedeki kapısı üzerinde yer alan kitabesine göre; II. İzzeddin Keykavus’un oğlu Sultan Mesud döneminde Hüseyinoğlu Ebu’ş Şems tarafından H. 687 (M. 1288) yılında hanegah olarak inşa edilmiştir.

Uzunçarşılı ve B. Karagülle’ye göre yapı; Vezir Ahmet Paşa tarafından yenilenmiş veya onarılmış olmalıdır.

Kaynak: Tokat Turizm İl Md.