23 Haziran 2024
Camiler

DERVİŞ ALİ CAMİ – MANİSA

Derviş Ali Camisi’nin inşa kitabesi yoktur. XVI. yüzyılda Derviş Ali tarafından yaptırılan yapı, Yunan işgali sırasında yakıldığından tamamen yenilenmiştir.

Derviş Ali hakkındaki bilgiler sınırlı olmakla birlikte, baninin XVI. yüzyılda Manisa’da yaşadığı bilinmektedir. Camiinin haziresinde İsa Bali Oğlu Kadı Hasan Çelebi’ye ait mezar mevcuttur.

Cami, enine dikdörtgen planlı ve düz tavanlı bir yapıdır. Kuzey cephesinde, camekânla dışarıya kapatılmış bir son cemaat yeri vardır. Minare ise harim batı duvarının kuzey ucunda yer almaktadır. Yapının beden duvarları sıvalıdır. Oldukça sade bir mekân olan harim, cepheler üzerine altlı üstlü açılmış çok sayıda pencereyle aydınlanmaktadır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI