23 Haziran 2024
Camiler

ARAP ALANI (DEFTERDAR MAHMUD EFENDİ ) CAMİ – MANİSA

Arap Alanı Camisi’nin inşa kitabesi yoktur. Cami, III. Murad döneminde, Mahmud Efendi tarafından H.990/M.1582 yılında yaptırılmıştır.

Mahmud Efendi, Manisa’da kadılık yapmış ve imar faaliyetlerinde bulunmuş olan İbrahim Çelebi’nin oğludur. Babasının mesleğini sürdüren Mahmud Efendi de muhtelif yerlerde kadılık yapmış; daha sonra Rumeli defterdarlığı ile baş defterdarlık görevlerinde bulunmuştur. Dördüncü kez atandığı baş defterdarlık görevini sürdürürken H.1015/M.1606-1607 yılında vefat etmiştir.

Arap Alanı Camisi, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı ve düz tavanlı bir yapıdır. Kuzey cephesinde iki yönlü bir merdivenle çıkılan, ahşap destekli bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Minare, doğu cephesinin kuzey ucuna inşa edilmiştir. Beden duvarları sıvalıdır. Sade ve süslemesiz bir mekân olan harim, cepheler üzerine açılmış çok sayıda pencereyle aydınlanmaktadır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI