17 Nisan 2024
Camiler

AĞA CAMİ – DEMİRCİ – MANİSA

Ağalar camii giriş kapısı üzerindeki levhada, caminin yapılış tarihi olarak 1250 yılı yazmaktadır. Bölge müdürlüğümüz eski eserler formunda; yapının rumi 1834 tarihinde yapıldığı ve şehit oğullarından hacı Mehmet ağa tarafından yaptırıldığı yazmaktadır. Kalın kargir duvarları olan yapı dikdörtgen plan şemasına sahiptir ve ahşap saçaklı, kiremit örtülüdür. Yapının minaresi bulunmamaktadır. Yapı üç cepheden yeşil renkte sıvanmış, güney cephesi dış duvarları ise boyanmamış orijinal cephe görünümü ile sade bırakılmıştır. Son cemaat yeri camekânla kapatılmıştır. Kuzey cephesinden üç adet hafif dalgalı kemerlerle dışa açılmıştır. Son cemaat yeri düz ahşap tavanlıdır. Doğu cephesinde üç adet dikdörtgen formlu pencere açıklığı yer almaktadır. Pencerelerin üstünde içleri tuğla örgülü hafifletme kemerleri bulunmaktadır. Pencerelerin demir parmakları birbirine geçmelidir. Batı cephesi pencere düzeni, doğu cephesi pencere düzeninin simetriğidir. Güney cephesinde mihrabın tam arkasında duvar yüksekliğince devam eden payanda bulunmaktadır. Bu cephe sıvanmadan bırakıldığı için tuğla ve taş dizileri net bir şekilde görülebilmektedir. Payandanın iki tarafında birbirine simetrik iki adet dikdörtgen formlu pencere yer almaktadır. Yine pencerelerin üzerinde tuğla örgülü, yuvarlak formlu hafifletme kemerleri vardır. Birbirine geçmeli demir parmaklıkları vardır. Harim giriş kapısının üzerinde yuvarlak hafifletme kemerinde yapının kitabesi vardır. Dikdörtgen pano üzerine altı sıra halinde kabartma tekniği ile yazılan kitabenin zemini siyah, harflerin üzeri ise sarı renk boyanmıştır. Kitabenin iki yanında ise birbirine kuşakla bağlanmış iki adet çiçek demeti resmedilmiştir. Harimde, üst kısımda duvarlar üzerinde çeşitli duvar resimleri bulunmaktadır. Bu resimler harimin dört cephesine de yapılmıştır. Çiçek demetleri, ağaçlar, bulutlar, dağlar, buharlı ve yelkenli gemiler, camii tasvirleri yapılmıştır. Çiçek demetleri genellikle madalyonlar içinde verilmiştir. Kıble duvarına, üzerleri yağlı boya yapılarak mermer görünümü verilmek istenen şekiller yapılmıştır. Harim kuzey-doğu ve batı duvarlarına ahşap lambriler yapılmıştır. Harim içinde giriş kapısının üstüne bakıldığında ise yuvarlak kemer içinde yine duvar resimleri bulunmaktadır. Burada yine aynı süslemelere yer verilmiştir. Giriş kapısının iki yanında ahşap parmaklıklı, fazla büyük olmayan mahfili kısmı bulunmaktadır. Harim düz ahşap tavanlıdır. Mihrabın iki yanında, mihraba bitişik oldukça ince forma sahip, başlıkları sade karakterde bırakılmış iki sütun bulunmaktadır. Bunlar üstten kemer boyunca boyanarak, sanki uzaktan bakıldığında birleştirilmiş havası verilerek boyanmışlardır. Mihrap yuvarlak bir niş şeklindedir. Nişin içinde ise yine kalemisi süslemeler yer almaktadır. İki yana açılan perde motifinin üst tarafından perdenin püskülleri aşağıya doğru sarkmaktadır. Perdeden geriye kalan kısımlarda ise ağaç ve çiçek motifleri görülebilmektedir. Ahşap minberin korkuluk ve süpürgelik kısımları ahşap parmaklıklar halinde, boşluklu bir şekilde verilmiştir. Minber sivri külahlıdır ve minberin üzeri boyanmıştır. Vaaz kürsüsü ahşaptan, çok küçük boyutlardadır. Alta doğru daralan formda yapılan vaaz kürsüsünün ahşap parmaklıkları vardır ve minber gibi vaaz kürsüsünün de üzeri boyanmıştır.

KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI