23 Temmuz 2024
AVRUPA GEZİLERİM

ŞİŞMAN İBRAHİM PAŞA HAN VE HAMAMI – POÇİTEL / BOSNA HERSEK

    Dubrovnik yolu üzerinde kurulu Poçitel, etrafı kale surlarıyla çevrili bir yerleşim birimidir. 1562-63 tarihli Şişman İbrahim Paşa Camii, onun etrafında medrese, mektep, saat kulesi ve han yapılarından meydana gelen külliye şehrin çekirdeğini oluşturmaktaydı.

   Camii’nin hemen yanında yer alan Şişman İbrahim Paşa Medresesi aynı bölgede Osmanlının kültürel ve sanatsal ruhunu yansıtmıştır. Şişman İbrahim Paşa Hanı, Medresesi ve Camii farklı zamanlarda yapılmalarına rağmen; aynı bölgede ve birbirine uyumlu şekilde planlanma yapılmıştır. Bu yapılar fonksiyonel olarak küllüye benzeri bir bütünlük oluşturmaktadır.

Kaynak: Bosna Hersek Bir Osmanlı Mirası, Hacı Aliya Camii PDF