24 Mayıs 2024
Türbeler

ŞİRİN HATUN TÜRBESİ – BURSA

Muradiye Camii’nin bahçesinde bulunan bu türbe II. Bayezid’in hanımı, Şehzade Abdullah’ın annesi Şirin Hatun’a aittir.
XV. yy sonunda gerçekleştirilen yapı, Gülruh Sultan ve Mükrime Hatun’un türbelerinin benzeridir. Kare plana sahip olup tek kubbeli bir yapıdır. Tuğla ve taşla inşa edilmiş beden duvarları, kirpi saçakla son bulmaktadır. Yapının üzerini sekizgen kasnağa oturan kubbe örtmektedir. Kubbeye geçiş, içeride stalaktitli tromplarla sağlanmıştır. Giriş bölümünün stalaktitleri dökülmüştür. Yanlarda birer mihrapçığa sahip, küçük eyvanlıdır. Türbeye basık kemerli, mermer söveli kapıdan girilir. Kasnakta dört sivri kemerli, alçı şebekeli, renkli camlı pencere mevcuttur. Beden duvarlarında ise her cephede sivri kemer alınlıklı, mermer söveli ikişer pencere yer almaktadır. Kapı ve pencere kanatları ahşap olup, orijinaldir. Yapının içi, çok renkli kalem işi ile süslü iken; sonradan beyaz badana ile kapatılıp, basit kalem işleri ile bezenmiştir. Bugün orijinal kalem işlerinin üstündeki badana temizlenerek eski görünümüne kavuşturulmaya çalışılmıştır. Zemin, altıgen tuğlalarla döşenmiş, mihrabı altı sıra stalaktitlidir. Türbenin pencere ve kapı kanatları, özgün yapısını korumaktadır.
Türbe içinde, Şirin Hatun’un yanı sıra Şehzade Abdullah’ın eşi Ferahşah ve kızı Ayinşah Sultan’a ait mermer sandukalar bulunmaktadır.
Kaynakça: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü