19 Haziran 2024
Türbeler

DURSUN FAKIH TÜRBESİ – SÖĞÜT / BİLECİK

Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna şahitlik etmiş bir Türk bilgini olan Dursun Fakıh, Karaman’da doğmuş, Şeyh Edebalı’nın öğrencisidir. Tefsir, hadis ve fıkıh bilimlerini okumuştur. Şeyh Edebalı’nın kızını alarak damadı ve Osman Gazi ile de bacanak olmuştur.
Eylül 1299 yılında Karacahisar fethedildikten sonra Osman Gazi adına Cuma Hutbesini okuyup, Cuma namazını kıldırmıştır. Böylece, hem Osman Gazi’nin hür ve tam istiklal sahibi bir devlet başkanı olduğunu, hem de Osmanlı Devleti’nin istiklalini dünyaya ilan etmiştir. Bu vesileyle Dursun Fakıh, Osmanlı Devleti’nin ilk imam-hatibi ve ilk kadısı olma şerefini de elde etmiştir. Anadolu’da milli birlik ve milli kültür birliğinin oluşmasına hizmet eden Türk büyüğü 1327 yılında vefat etmiştir.
Türbesi, ilçeye bağlı Küre beldesinde, Söğüt-Bilecik kara yolu yakınında ihtişamlı bir tepe üzerindedir.

Dursun Fakih, Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna şahitlik etmiş bir Türk bilgini. Karaman doğumlu olan Dursun Fakih, Şeyh Edebalı’nın öğrencisi olup, tefsir, hadis ve fıkıh bilimlerini okumuş. Daha sonrasında ise Şeyh Edebalı’nın kızıyla evlenerek hem kendisinin damadı hem de Osman Gazi ile bacanak olmuş. 1299 yılının Eylül ayında Karacahisar’ın fethedilmesinin ardından Osman Gazi adına Cuma Hutbesi’ni okuyan ve Cuma namazını kıldıran Dursun Fakih, bu sayede hem Osman Gazi’nin hür ve istiklal sahibi bir devlet başkanı olduğunu hem de Osmanlı Devleti’nin istiklalini tüm dünyaya ilan etmiş oldu.
Tüm bunların neticesinde Osmanlı Devleti’nin ilk imam hatibi ve ilk kadısı olma unvanına kavuşan Dursun Fakih, Anadolu’da milli birlik ve milli kültür birliğinin oluşmasına hizmet eden bir Türk büyüğü olarak 1327 yılında hayata gözlerini yummuş. Dursun Fakih’in türbesi, günümüzde Bilecik Söğüt’te, görkemli bir tepenin üzerinde, her yıl yüzlerce ziyaretçinin akınına uğruyor.
Bilecik Söğüt’e bağlı Küre Köyü’nde varlığını sürdüren Dursun Fakih Türbesi, 550 rakımlı bir tepe üzerine inşa edilmiş. Çevreye son derece hakim bir konumda bulunan türbeden, temiz ve açık bir havada Şeyh Edebali Türbesi de görülebiliyor. İki türbe arasındaki mesafe ise 14,5 km.

DURSUN FAKIH

Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna şahitlik etmiş bir Türk Bilgini olan Dursun Fakıh ,Karaman’da doğmuş olup, Şeyh Edebali’nin öğrencisidir. Dursun Fakıh; tefsir, hadis, fıkıh ilimlerini okumuştur. Osmanlı Devletinin kuruluşuna şahitlik etmiş bir Türk Bilginidir. Şeyh Edebali’nin kızı ile evlenerek damadı, Osman Gazi ile de bacanak olmuştur.

28 Eylül 1299 yılında Karacahisar fethedildikten sonra Osman Gazi adına Cuma Hutbesini okuyup, Cuma Namazını kıldırmıştır. Böylece, hem Osman Gazi’nin hür ve tam istiklâl sahibi bir Devlet Başkanı olduğunu, hem de Osmanlı Devletinin istiklâlini dünyaya ilan etmiştir.

Edebali’nin tedrisinden geçerek kadılık, imamlık ve hatiplik yapan Dursun Fakıh, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki en önemli manevi liderlerinden biridir. Dursun Fakıh, Osmanlı Devletinin ilk imam-hatibi ve ilk kadısı olma şerefini de elde etmiştir. ‘Gazavetname’ adlı bir eseri bulunmaktadır. Anadolu’da milli birlik ve milli kültür birliğinin oluşmasına hizmet eden bir Türk Büyüğüdür. 1327 yılında vefat etmiştir.

Kaynak: T.C. Bilecik Valiliği