23 Temmuz 2024
Müzeler

BEYDAĞ MERKEZ CAMİ – BEYDAĞ / İZMİR

İzmir ili, Beydağ ilçesi, Cumhuriyet Caddesinde meydanda yer alır. Yapılan yeni cami Cumhuriyet dönemi eserlerindendir. Yeni caminin yerinde 1850 yıllarında yapılan eski cami ve hamam yıkılmıştır.
Kare planlı, tek minareli caminin ön cephesinde beş bölmeli son cemaat yeri bulunur. Son cemaat yerinden iki kapı ile camiye giriş sağlanır. Yuvarlak kemerli mihrap; mihrabın sağında ahşap minber, solunda ise ahşap vaiz kürsüsü yer alır.
İki girişin iki yanından birer merdivenle kadınlar mahfiline çıkılır. Kadınlar mahfili girişin üzerinde ve caminin solunda yer alır. Kadınlar mahfilinin sol tarafındaki bölümün bir kısmı ayrılıp ayrı bir mekan oluşturulmuştur.
Caminin minaresi dörtgen kaide üzerinde yükselir ve tek şerefelidir.