20 Mayıs 2024
Türbeler

SARIANA TÜRBESİ – MARMARİS / MUĞLA

Bir adı da ‘’Yörük Fatma’’ olan ‘’Sarı Ana’’ muhtemelen sarışın olması sebebiyle bu adı almıştır. Sarıana’nın 16. yüzyılda yaşadığı bilinmektedir. O dönemde halk tarafından sevilen biriymiş ve bilge kişi olarak anılıyormuş.

SARIANA HİKÂYESİ

  1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman önderliğindeki Osmanlı ordusu ve donanması, Rodos’u kuşatmak için İstanbul’dan Marmaris’e gelmiştir. Marmaris’e kısa süreli konaklama yapmak için gelen Kanuni, ermiş kişi olarak duyduğu Sarıana’yı ziyaret eder. Sarıana sahip olduğu tek inekten süt sağarak askerlerin karnını doyurmuştur. Kanuni Sarıana’ya askerlerinin Rodos’u kuşatıp kuşatamayacağını sorar, Sarıana ise Armutalan’ın bugünkü yerleşim yeri olan armut bahçelerini gösterir ve Kanuni’ye şöyle der; Askerlerini armut bahçelerine doğru dağıt, ağaçlardan armut koparan olup olmadığını kontrol et ve eğer izinsiz alıp yok dediği halde cebinden armut çıkan olursa onu kuşatmaya götürme der.

   Padişah Sarıana’nın öğüdünü yerine getirir. Cebinde yok deyip armut çıkan askerleri sefere götürmeyerek onlara en büyük cezayı verir. Bunu gören Sarıana şimdi Rodos’u alacaksın der. Kanuni beş aylık bir çarpışmadan sonra Rodos’u fetheder ve Osmanlı Devleti Akdeniz’de de hüküm sürmeye başlar.

SARIANA TÜRBESİNDE;

Girişin üstündeki kitabede

‘’ya Hazret-i Mevlana’’ yazısı okunmaktadır.

Osmanlı Tuğrasının bulunduğu kitabede

‘’Kulliye Haşim Dede oldu zamanında küşad

Eyleyüb inşasına himmet sırr-ı cennet-mekan

Marmaris halkı dün dün o şah-ı ekremi Üfleyüb rahmetle yad itse sezadır her zeban

Yazdı Safvet de dü-gah akar idüb tarihini Mevlevi derqahı yaptı lütf idüb Mahmut Han’’

Yazmaktadır. Günümüzde Marmaris’te olan Sarıana türbesi ziyarete açıktır.

Kaynak: Marmaris Belediyesi