14 Temmuz 2024
Türbeler

PİR ÖMER VE ADİL DERVİŞ TÜRBESİ – KONYA EREĞLİ – KONYA

Pir Ömer Mahallesinde yer alan türbe mahalleye ismini veren Pir Ömer ve Adil Derviş ‘den ismini alır. Daha önce türbe metruk bir halde olup türbe önü ve dede taşı denen bölümden meydana gelmiş iken şahıslara satılmıştır.

Türbeye dar bir bölümden girilir. İçerisinde muntazam olmayan iki kabir bütün olarak yapılmıştır. Burada meftun olan şahısların Mevlevi olduğu öteden beri söylenmektedir. Kimliklerini gösteren hiçbir ibare yoktur. Önceden burasının bir mezarlık alanı olması, ve bu alanda bir Mevlevi dergahı olduğu söylenmektedir. 1907 yılında buradaki mezarlığın kaldırıldığı bilinmektedir.

Bu türbe ile ilgili halk arasında çeşitli rivayetler anlatılır ve ziyaretgah olarak bilinir. Pir Ömer mahallesinin kuruluş tarihi 1642 yılındaki evraklarla sabittir. Türbe 15.07.1994 gün ve 2026 sayılı kararla kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.

2013 yılında Ereğli Belediyesi şahıs arazisi içinde kalan bu kabirleri dönemin özelliklerine uygun halde yeniden inşa ettirmiş ve kültür varlıklarına kazandırmıştır.

Kaynak : Konya Ereğli Belediyesi tanıtım levhası