18 Nisan 2024
Türbeler

ÖMER DEDE (ZEYNELABİDİN) TÜRBESİ – SELENDİ – MANİSA

Ömer Dede: Diye bilinen zatın türbesi ise Şimdiki İlçe mezarlığının zirvesinedir. Kendisinin buraya gelerek iyiliklerde bulunmuş çok değerli bir alim olarak bilinir ve ona saygı duyulur. Bir çok aile batıl inanç olarak türbeye giderek bez parçası çaput bağlar ve dileğinin gerçekleşmesi için duada bulunur.

Zenel-i Abidin Türbesi: Yağcı Dağı’nın zirvesinde bir türbedir. Rivayete göre Zeynel-i Abidin buraya gelerek yerleşmiştir. Yağcı dağı zamanında askeri ve güvenlik olarak haberleşmenin olmadığı ve eski dille haberleşmenin yapıldığı zamanlarda çok önemli bir yerleşim alanıydı. Burayı Bizanslılar,Osmanlılar ve Cumhuriyet döneminde Demirci Akıncıları kitabında da belirtildiği gibi gözetleme kulesi olarak Mehmet Efe ve kuvvetleri tarafından Kurtuluş mücadelesinde kullanılmıştır. Düşmanın nerelerde ne yaptıkları bu dağdan ateş yakarak haber ediliyordu. Zeynel Abidin de burada ikamet eden Bir vatanperver alim ve askerdir. Buraya gelenlere kana kana su bulup içirdiği için bu dedenin adına kandırmış dede de denilmektedir. Kandırmış dedenin bu gün Yağcı köyü sakinlerinde torunları yaşamaktadır. Buradaki mezar değişik rivayetlere göre kandırmış dedenin mi yoksa başka birine mi ait olduğu kesinlik kazanmamıştır. Ama halk burada yatan zatın ululuğuna inanırlar ve ona saygı duyarlar.

KAYNAK: http://www.selendi.com/pages/19.htm