19 Haziran 2024
Türbeler

KARACA AHMET TÜRBESİ – ULUBEY – UŞAK

Karaca Ahmet Sultan, Anadolu’nun Müslümanlaşması ve Türkleşmesinde Hoca Ahmet Yesevi’ nin gönderdiği Hacı Bektaşi Veli ve Hacım Sultan gibi veli erenlerdendir. Hem alperen hem de iyi bir hekimdir. Saruhan Beyi İshak Çelebi (790/1338) zamanında yaşanmış ve Manisa’nın Bizanslılardan alınarak Saruhanlılar tarafından fethedilmesine bizzat iştirak etmiştir. Evliya Çelebi ölüm tarihini 1262 olarak vermektedir. Manisa’ da 1371 tarihli Revak Sultan Vakfiyesi’nde “Süleyman Horasanoğlu Karaca Ahmet” kaydı bulunmaktadır. Türbe altıgendir. Taş yapıdır. Türbe içinde iki yatır (Mezar) bulunmaktadır. Burada Karaca Ahmet annesiyle birlikte yatmaktadır.

Türkiye’nin farklı yerlerinde türbesi bulunmaktadır. Bu türbelerden birisi de Uşak ili, Ulubey ilçesi, Karacaahmet köyünde yer almaktadır. Yörede Karaca Ahmet Sultan türbesi içerisinde bir takım halk hekimliği uygulamalarını gerçekleştirilmektedir. Evlilik sonrası çocuk sahibi olamayan veya doğan çocukları kısa bir süre sonra ölen kadınlar, modern tıp yöntemlerinin yanı sıra türbede gerçekleştirilen uygulama ve işlemlere de başvurmaktadır. Genel olarak “dedeye bağlanma” şeklinde isimlendirilen bu uygulamalar, eski Türk inançlarına dayanmakta, taşıdığı İslami motifler vasıtasıyla da varlığını devam ettirmektedir. Bu çalışmanın konusunu, Uşak ili, Ulubey ilçesi, Karacaahmet köyündeki Karaca Ahmet Sultan türbesinde gerçekleştirilen dedeye bağlanma uygulamaların tasviri ve tahlili oluşturmaktadır. 2011 yılında katılımlı gözlem ve derinlemesine mülakat teknikleriyle elde edilen çalışma verileri, Dinler Tarihi açısından değerlendirilmiştir. Böylece Türk kültür çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır

KAYNAK: SAMİ KILIÇ