3 Aralık 2023
Türbeler

KARACA AHMET TÜRBESİ – KARAKÖY- KIRKAĞAÇ – MANİSA

Manisa ili, Kırkağaç ilçesi Karaköy beldesinde olan türbe Karacaahmet’in Anadolu’da olan diğer türbelerine benzer. Kare planlı kubbeli türbenin çevresi çeşitli binalar ile bütünlük içerisindedir.

Karacaahmet Sultan, Horasanlı bir Türkmen Beyi’nin oğludur. Gençliğinde psikiyatri dalında öğrenim görmüştür. Daha sonra ruh doktoru olmuş Anadolu ‘ya geldiğinde hem ruh doktorluğu yapmış , hem de bir Alp Eren olarak Hacı Bektaşi Veli saflarında hizmet vermiştir.

“Saruhanoğulları zamanında Manisa’dan 773 Muharremin ilk günü (Miladi 1371) de tanzim edilen bir vakfiye senedinde (Süleyman Horasani oğlu Karacaahmet)diye adı geçmektedir. “Buna göre babasının adı “Süleyman” anasının adı ise “Sultan Ana”dır.

Annesi ve babası, Eşme’nin Karacaahmet köyündeki türbede defnedilmişlerdir.

KAYNAK: MANİSA FX.