14 Temmuz 2024
Türbeler

I. BEYAZIT OĞLU ŞEHİNŞAH EŞİ MÜKRİME HATUN TÜRBESİ – BURSA

Muradiye türbelerin bulunduğu bahçenin güneybatısında yer alan türbe, 1515 yılında yapılmıştır.
Kare planlı türbe taş ve tuğla dizileri ile örülmüştür. Duvarlardan kubbeye geçiş, içinde tromplarla, dıştan sekizgen kasnakla sağlanmıştır. Doğudaki giriş, kesme taştan yapılmış eyvan şeklindedir. Eyvanın sağ ve solunda mihrabiyeler yer almaktadır. Kapı kav sarasındaki stalkatitler dökülmüştür. Beden duvarlarında, sivri kemer alınlıklı, taş söveli, geçmeli demir parmaklıklı; ikişerden sekiz, kasnakta ise sivri kemerli, alçı şebekeli dört olmak üzere toplam on iki pencere yapıyı aydınlatmaktadır. Mihrap nişi, üç sıraya düzenlenmiş stalaktitlerden oluşmaktadır. Duvarlar ve kubbe içeride, içeride çok renkli kalem işçiliği ile arabesk, geometrik desenler ve ayetler bezeli iken, sonradan üzeri badana ile kapatılmıştır.
Bu türbede, II. Bayezıd’ın oğlu Şehinşah’ın eşi Mükrime Hatun (öl.1517), ile Şehzade Alemşah’ın kızı Fatma’nın ve kimliği belli olmayan bir mezar bulunur.
Kaynak: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü