14 Temmuz 2024
Hazireler

MURADİYE HAZİRE ALANI VE MEZAR TAŞLARI AÇIK HAVA MÜZESİ – BURSA

Muradiye Camii’nin batısında, cami ile medresenin arasında orta büyüklükte bir hazire mevcuttur. Hazirede başta II. Murad devrinde görev yapan önemli şahsiyetler olmak üzere müderris, müezzin, molla, muvakkit ve imamlar ile bu zatlardan bazılarının eşleri ve çocuklan metfundur.
Şahidelerin başlıkları orada yatan kişilerin mesleğini ya da rütbelerini belirten şekilde işlenmiştir. Tasaavvuf mensuplarının şahidelerinde ait oldukları tarikatın mermerden işlenmiş taçları bulunmaktadır. Kadın mezar taşları ise broş, gerdanlık , çiçek gibi motiflerle süslenmiştir.
KAYNAK: BURSA MÜZE COM