12 Nisan 2024
Özel Mekanlar

KONYA POSTANE BİNASI – KONYA

I. Ulusal Mimarlık Akımının Konya’daki en güzel örneklerinden birisi de Pos-tane binasıdır. Merkez Meram ilçesi Kayalı Park mevkiinde bulunan yapı, 1926 yılında Mimar Falih Ülkü tarafından tamamlanmıştır. Telgraf İdaresi olarak tasarlanan yapı, 1984 yılında gördüğü restorasyondan sonra yine amacına uygun olarak kullanılmaktadır. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından tescil edilen binanın 1984 yılındaki onarımında orijinal görünüşü bozulmayacak şekilde küçük değişiklikler yapılmıştır.

MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Doğu-batı ekseninde dikdörtgen plan şemasına sahip olan yapı, bodrum üzerine iki kattan oluşmaktadır. Temeli taş ve üzeri tuğla ile yığma kagir olarak inşa edilen yapının üzeri geniş saçaklı kırma çatı ile örtülmüştür. Ana giriş kuzey cephede yer alıp aynı zamanda simetri aksını oluşturur. Giriş cephesinin doğu ve batı uçları orta kısımdan dışarı taşırılarak cepheye hareketlilik kazandırılmıştır.

Yapıda en belirgin tezyinat ana girişin bulunduğu kuzey cephede yer alan alt kat ve üst kat pencere alınlıklarına uygulanan çinilerdir. Ustası bilinmeyen Kütahya işi çinilerde bitkisel süsleme hâkimdir

KAYNAK: ULUSAL MİMARLIK DÖNEMİ KONYA YAPILARINDA TÜRK ÇİNİ SANATINDAN YANSIMALAR