24 Mayıs 2024
Özel Mekanlar

KADİFEKALE İTFAİYESİ – İZMİR

1880 Yıllarında İzmir şehrinde itfaiye hizmetlerini İngiliz, alman ve Fransız sigorta şirketleri tarafından yapılmaktadır. Fakat ayrı ayrı bir işe yaramayan bu takımlar 1897 yılında Macar asıllı  Gros Koviç Yusude  adlı uzmanın emrinde toplanarak İzmir de modern itfaiyeciliğin temeli de atılmıştır. 
   İzmir’deki diğer yangınlara müdahale etmek için ise Kubilay mahallesi civarında mahallenin gözü pek gençlerinin oluşturduğu bir tulumbacılar ekibi reis Ali Bey tarafından kurulmuş olduğu bilinmektedir.  ( Ali Bey İzmir Tulumbacı Reisi 1911 – 1924 )
25 Eylül 1924 yılında T.B.M.M. tarafından çıkarılan bir kanun ile Türkiye deki bütün söndürme teşkillerinin itfaiye adı altında mahalli belediyeler elinde toplanması kanunlaşmış olup, İzmir İtfaiye Müdürlüğü merkez binasının temeli 1924 yılı içinde atılmış ve 1926 yılında hizmete açılmıştır. 1580 sayılı belediye kanununun 15. Maddenin 22. Fıkra gereğince itfaiye hizmet teşkilatını kurmuşlardır.           
Yeni oluşan itfaiye teşkilatı 1310 sokakta bulunan saman han da itfaiye binası bitene kadar hizmet vermiştir. Top tarassut  kulesi olarak kullanılan Kadifekale deki gözetleme kulesi olarak uzun süre görevine devam etmiştir.1997 yılına kadar Müdürlük olarak görevini sürdüren teşkilatımız aynı yıl Daire Başkanlığı olmuştur.