21 Mayıs 2024
Özel Mekanlar

İZMİR TİCARET LİSESİ – İZMİR

İzmir Ticaret Meslek Lisesi ilk kez 24 Şubat 1924 te Yalı da Köprü Mahallesinde bulunan Sait Paşa Konağında Lisan ve Ticaret Mektebi adıyla açılmıştır. Okulun çevreden gördüğü yoğun ilgi sonucu öğrenci sayısının hızla artması ile yatılı kısım kaldırılmıştır ve konak okula dar gelmeye başlamıştır.
Fransız Papaz Okulu Fransızlara tanınan kapitülasyonlar, ticaretle uğraşan Fransızların yoğun ticari faaliyetleri içine bir Osmanlı liman kenti olan İzmir de katılmasını sağladı. O dönemde Fransız tüccarlara Levanten denirdi. 19. Yüzyılın sonrasına doğru İzmir in ekonomisinde Fransız tüccarları önemli bir yere sahip olmuşlardı. Sayıları giderek artan Fransızlar, kilise örgütü niteliği de taşıyan dernekler açmışlardır. Bu derneklerden bir tanesi de ( Les Peres Lazaristes ) tir. Dernek, 1854 yılında İzmir de Punto denilen semtinde eski Fransız Serkekör Papaz Okulu binasında bir Fransız ticaret mektebi açmıştır.1909 yılında Fransız Rum Ticaret Lisesi adını alan okul, eğitim alanında gösterdiği faaliyetten ötürü 1919 yılından sonra Atina da çıkarılan kraliyet kararnamesi ile Yunanistan’daki okullara denk sayılmıştır.
Savaş yıllarında Fransızların terk ettiği ve eğitim faaliyetlerinin sona erdiği eski Fransız Ticaret Mektebi binası onarılınca bu ihtiyaca cevap verebilecek özelliğe kavuşmuştur. 1935 yılında İzmir Lisan ve Ticaret Mektebi, eğitim ve öğretim faaliyetlerine uygun düşen bu mektep binasına taşındı ve kent merkezine daha yakın olan eski Fransız Papaz Okulun da faaliyet göstermeye başladı. Aynı yıl Vali Kazım Dirik in okul müdürü Abdullah Aker in çalışmalarıyla 22.10.1935 lise kısmı açıldı ve okul tam teşkilatlı bir ticaret okulu özelliği kazandı.