21 Haziran 2024
Özel Mekanlar

IŞIKLAR KÖYÜ ZAVİYESİ – TİRE / İZMİR

Işıklar köy kabristanlığı içinde bulunmaktadır. Aydınoğlu İsa Bey kızı Hafsa Hatun tarafından yaptırılmış ve onun vakfındandır. Zaviye ile ilgili çok az bilgi olmasına rağmen konumunu güçlendiren halk bilgileri vardır. Çeyiz parası ile yapıldığı konusunda ağızdan ağza dolaşan söylemler günümüze ulaşmıştır. Bu aktarım, Hafsa Sultan’ın Yıldırım Beyazıt ile evlenmesine dönüktür. Bu nedenle Osmanlı sarayına gelin itmeden önce yapılmış olmalıdır. Aynı söylemi Tire de yaptırdığı külliyesi için de kullanılmaktadır. 
Işıklar türbesi kuzey doğu kesiminde yer alan zaviyenin bir kısım temelleri ve duvar kalıntıları ayakta kalabilmiştir. Zaviyenin ölçüleri, 14m. X7m. dir. Girişi doğudandır. Batı doğrultusunda , dikdörtgen plana sahiptir.
Köylüler, zaviye ve türbenin kuzeyinde önceleri imaret binası kalıntıları bulunduğunu belirtmektedirler.
Kaynak: A. Munis Armağan